MENU

Przydatne linki

Główny Inspektor Sanitarny
http://www.gis.gov.pl/

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie
http://www.rzeszow.pl/

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.pl/

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
http://www.pzh.gov.pl/

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
http://www.ios.edu.pl/

Instytut Leków w Warszawie
http://www.il.waw.pl/

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
http://www.izz.waw.pl/

Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
http://www.bpz.gov.pl/

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
http://www.cmj.org.pl/

Medycyna Praktyczna
http://www.mp.pl/

Polskie Centrum Akredytacji
http://www.pca.gov.pl/