MENU

Druki do pobrania

SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Wniosek o wpis zakładu do rejestru - plik do pobrania

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru - ver_1, ver_2

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze - plik do pobrania

Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru - plik do pobrania

Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne - plik do pobrania

Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne - plik do pobrania

Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne - plik do pobrania

Wniosek o graniczną kontrolę sanitarną - pliki do pobrania: doc, pdf

SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ

Wniosek o wydanie opinii w przedmiocie przeprowadzenia imprezy masowej - plik do pobrania

Wniosek o wydanie opinii w sprawie kategoryzacji obiektu hotelarskiego - plik do pobrania

Wniosek o wydanie opinii do procedury - plik do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na wywóz zwłok za granicę - plik do pobrania

Wniosek o ekshumację - plik do pobrania

SEKCJA EPIDEMIOLOGII

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG - plik do pobrania

Formularz zgłoszenianie pożądanego odczynu po szczepieniu BCG - plik do pobrania

Kwartalne sprawozdanie z zużycia szczepionek - plik do pobrania

MZ-55 (Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę) - plik do pobrania

Sprawozdanie kwartalne z rozchodu kart uodpornienia - plik do pobrania

Zapotrzebowanie na szczepionki - plik do pobrania

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej - plik do pobrania

ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy - plik do pobrania

ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową - plik do pobrania

ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia na HIV, zachorowania na AIDS - plik do pobrania

ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej - plik do pobrania

SEKCJA HIGIENY PRACY

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - plik do pobrania

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - plik do pobrania

ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY

Formularz o wydanie opinii dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej - plik do pobrania

Formularz o wydanie opinii (zaświadczenia) o spełnieniu wymagań higieniczno-sanitarnych (zdrowotnych) dla prowadzenia działalności - plik do pobrania

Formularz o wydanie opinii na użytkowanie obiektu budowlanego w trybie ustawy Prawo budowlane - plik do pobrania

Formularz uzgodnienia dokumentacji projektowej - plik do pobrania