MENU

Programy prozdrowotne

POSTAWY POLAKÓW WOBEC PALENIA TYTONIU

Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r), na zlecenie GIS, jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16% wobec 23%).

Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W Polsce obchodzony jest od 1991 roku. Pomysł akcji narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia.

Przewlekłe choroby niezakaźne w tym, te spowodowane paleniem tytoniu i biernym wdychaniem dymu tytoniowego, stanowią od lat najważniejszy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny w Polsce. Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt  chorób układu krążenia, układu  oddechowego i innych narządów. Około 90% chorych na raka płuc to palacze. Mimo to (KANTAR Polska 2019):

 • W dalszym ciągu prawie ¼ społeczeństwa nałogowo pali papierosy.
 • Tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz większości palaczy zdarza się palić w obecności osób niepalących. 8% palących Polaków przyznaje, że czasem pali w obecności dzieci, natomiast w obecności kobiet ciężarnych zdarza się zapalić 1% palaczy.
 • 34% Polaków mówi, że w ich domach pali się tytoń!
 • Mimo zakazu reklamy, aż 15% palących zetknęło się z jakąś formą reklamy i marketingu papierosów!

Przy okazji tego Święta koniecznie należy zaznaczyć, iż nie istnieje bezpieczny poziom zagrożenia biernym paleniem. Jest szczególnie niebezpieczne dla niemowląt, dzieci, kobiet ciężarnych i płodów. Na całym świecie, około 600 tys. osób niepalących zmarło w 2011 roku z powodu narażenia na bierne palenie. 75% zgonów wynikających z biernej ekspozycji na dym tytoniowy dotyczy kobiet i dzieci (Tobacco Atlas 2012). Tym bardziej alarmujące jest, że w  blisko 34% domów Polaków, pali się tytoń (KANTAR Polska 2019).

W tym szczególnym dniu zachęcamy wszystkie osoby palące do zastanowienia się nad najważniejszą wartością jaką jest zdrowie własne i innych oraz do podjęcia próby rzucenia palenia – nie tylko na ten dzień, ale na całe życie. Szczególnie, że w ciągu ostatniego roku tylko 16% palących podjęło próbę zaprzestania palenia, a tylko 13% palaczy planuje podjąć tą próbę w najbliższym czasie!


Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV

Krajowe Centrum ds. AIDS 22 listopada rozpoczyna Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV, a wraz z nim działania informacyjno - edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia AIDS.

Główne cele tegorocznych działań to:

 • zwiększenie świadomości, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego niezależnie od płci, wieku, orientacji czy stylu życia. Niestety wiele osób wypiera fakt i nie robi testu w kierunku HIV. Warto aby wykonała go każda osoba dorosła, która choć raz w życiu miała ryzykowne zachowanie. W sieci Punktów Konsultacyjno - Diagnostycznych ( PKD ) można zrobić to badanie bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo. W dniach 22-29 listopada 2019 roku wybrane PKD, zlokalizowane w 26 miastach w całej Polsce wydłużą swoje godziny pracy. Aktualne godziny pracy oraz lokalizację danego punktu można sprawdzić na stronie https://aids.gov.pl/pkd
 • edukacja i upowszechnienie wiedzy na temat HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych droga płciową,
 • informowanie, że dzięki nowoczesnej terapii antyretrowirusowej (ARV) zakażenie HIV jest chorobą przewlekłą ale nadal śmiertelną. Korzystając ze skutecznej, bezpłatnej dla pacjenta terapii, z HIV można żyć wiele lat.
 • rozpropagowaniu informacji o bezpłatnym numerze Telefonu Zaufania HIV/AIDS 800 888 448. Do końca grudnia telefon będzie pracował całodobowo, a konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania i pokierują do odpowiedniego specjalisty lub na test.

Myślą przewodnią tych działań jest zachęcanie Polaków do testowania się w kierunku zakażenia HIV, takie badanie może niejednej osobie uratować życie , a nawet dwa życia , jeżeli test wykonuje kobieta w ciąży.

- Informacja edukacyjna

- Informacja prasowa

- Sytuacja epidemiologiczna  zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w województwie podkarpackim i w Polsce.

- Anonimowe i bezpłatne testy na HIV!


Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

Europejska kampania informacyjna 2016-2017

poświęcona zarządzaniu wiekiem w pracy i zrównoważonemu życiu zawodowemu

Dlaczego ten temat?

 • populacja pracowników w Europie starzeje się - wynika z tego dłuższe życie zawodowe
 • obserwowany jest ogólny niedobór siły roboczej i wykwalifikowanych pracowników
 • coraz wieksza jest liczba pracowników z problemami zdrowotnymi i przewlekłymi chorobami
 • coraz częściej pojawiają się problemy związane z wydajnością i poziomem absencji
 • w kontekście starzejącej się siły roboczej zarządzanie bezpieczeństwem pracy wymaga podejścia wieloaspektowego

Jakie są cele kampanii?

 • promowanie zrównoważonej pracy, już od początku życia zawodowego oraz zdrowego starzenia się
 • podkreślanie znaczenia profilaktyki zdrowotnej przez całe życie zawodowe pracownika
 • wspieranie pracodawców i pracowników przez dostarczanie informacji i narzędzi pomocnych w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej
 • ułatwienie wymiany informacji, identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk

Jakie są główne obszary tematyczne kampanii?

 • profilaktyka zdrowotna przez całe życie zawodowe - podejście holistyczne
 • zdolność do pracy i równowaga między wymogami związanymi z pracą a indywidualnymi zasobami
 • ocena ryzyka uwzględniająca różnorodność pracowników
 • dostosowanie miejsc pracy do wieku i możliwości pracowników
 • zapobieganie niepełnosprawności, rehabilitacja i powrót do pracy
 • uczenie się przez całe życie
 • promowanie zdrowia w miejscu pracy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Kto jest organizatorem kampanii?

Kampania jest przedsięwzięciem koordynowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i organizowanym w ponad 30 państwach UE. W każdym kraju kampania jest współorganizowana przez sieć partnerów: krajowe punkty centralne ( w Polsce jego rolę pełni CIOP-PIB), oficjalnych partnerów kampani, europejskich partnerów społecznych, partnerów medialnych, Europejską Sieć Przedsiębiorczości (EEN).

Wydarzenia

 • udostępnienie materiałów informacyjnych uczestnikom Międzynarodowych Targów SAWO 2016 na stoisku CIOP-PIB, 27-28 kwietnia, Poznań
 • otwarcie prasowe polskiej edycji kampani z udziałem Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz dr Christy Sedlatschek, Dyrektora EU-OSHA - 18 maja, CIOP-PIB, Warszawa
 • międzynarodowa konferencja pn. "Zrównoważone życie zawodowe" - 18 maja, CIOP-PIB, Warszawa
 • piknik edukacyjny "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" - 3 czerwca, Starachowice
 • konferencje i seminaria krajowe - 15 czerwca, Krakó/22 czerca Łódź/19 października, Warszawa
 • pokazy filmów dotyczących bezpieczeństwa pracy - październik, Warszawa, Łódź
 • prezentacje nt. kampani w filmach i organizacjach

Weź udział w kampanii

W kampanii moga wziąść udział organizacje o dowolnej wielkosci i z dowolnego sektora oraz osoby indywidualne. Zachęcamy do:

 • upowszechniania materiałów kampanii w swoich miejscach pracy
 • udziału w wydarzeniach kampanii, albo też ich organizowania
 • dołączenie do grona partnerów kampanii
 • śledzenie aktualnych informacji przekazywanych poprzez media społecznościowe

Partnerzy kampanii

Zapraszamy do współpracy organizacje, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne ,które chcą się zaangażować w promowanie idei kampanii wśród pracowników i partnerów biznesowych.

Kontakt z organizatorami kampanii w Polsce:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. 22 623 36 77, 623 37 22.