MENU

Status Prawny

Status Prawny | Organizacja | Kierownictwo | Przedmiot działalności | Tryb działania | Majątek | Ochrona danych osobowych | Rejestry | Dane teleadresowe | Informacje nieudostępnione | Pomoc | Sprawozdania finansowe


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy jest organem administracji publicznej należącym do struktur administracji zespolonej - Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obszar jego właściwości obejmuje powiat dębicki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy podlega Podkarpackiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, jako organowi nadrzędnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dębicy jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy. Działa w formie jednostki budżetowej będąc podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu Państwa, dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Podkarpacki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Dębicy.