MENU

Aktualności

Materiały edukacyjne dot. bezpieczeństwa zdrowotnego w związku z wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży na terenie powiatu dębickiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy informuję, że na stronie internetowej http://zaszczepsiewiedza.pl/ w zakładce: DLA NAUCZYCIELI, zamieszczona została publikacja ze scenariuszami lekcji dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat profilaktyki chorób zakaźnych „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Dębicy  bierze udział w kampanii edukacyjnej pt. „Oszczędź dziecku ospy”, której głównym inicjatorem jest Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy informuje, że na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego znajduje się „Informacja dla importerów żywności”

Kampania - "Dobry przepis na bezpieczeństwo"

Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy przystąpił do współpracy dotyczącej popularyzacji założeń kampanii prewencyjno kontrolnej pt. "Dobry przepis na bezpieczeństwo" skierowanej do branży przetwórstwa mięsnego.