MENU

Majątek

Status Prawny | Organizacja | Kierownictwo | Przedmiot działalności | Tryb działania | Majątek | Ochrona danych osobowych | Rejestry | Dane teleadresowe | Informacje nieudostępnione | Pomoc | Sprawozdania finansowe


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dębicy dysponuje majątkiem Skarbu Państwa, na który składa się zajmowana nieruchomość w Dębicy przy ul. Parkowej 2, mienie ruchome służące działalności Stacji oraz środki finansowe pochodzące z budżetu państwa.

W skład majątku Stacji wchodzą w szczególności:

  1. Budynek administracyjny w Dębicy przy ulicy Parkowej 2.
  2. Samochód osobowy Fiat Doblo.
  3. 38 zestawów komputerowych oraz laptopów.
  4. Wyposażenie biurowe.

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Załącznik