MENU

Tryb działania

Status Prawny | Organizacja | Kierownictwo | Przedmiot działalności | Tryb działania | Majątek | Ochrona danych osobowych | Rejestry | Dane teleadresowe | Informacje nieudostępnione | Pomoc | Sprawozdania finansowe


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem postępowania administracyjnego, ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisami szczegółowymi.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Dębicy przy ul. Parkowej 2, 39-200 Dębica w godzinach: 7:30 do 15:05.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.