MENU

Dane teleadresowe

Status Prawny | Organizacja | Kierownictwo | Przedmiot działalności | Tryb działania | Majątek | Ochrona danych osobowych | Rejestry | Dane teleadresowe | Informacje nieudostępnione | Pomoc | Sprawozdania finansowe


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dębicy

39-200 Dębica, ul. Parkowa 2

tel. (14) 680 93 70

fax (14) 680 93 71

telefon alarmowy: 604 871 272

e-mail: psse.debica@pis.gov.pl

elektroniczna skrzynka ePUAP: /PSSEDEBICA/skrytka