MENU

Kierownictwo

Status Prawny | Organizacja | Kierownictwo | Przedmiot działalności | Tryb działania | Majątek | Ochrona danych osobowych | Rejestry | Dane teleadresowe | Informacje nieudostępnione | Pomoc | Sprawozdania finansowe


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy oraz Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Dębicy: pełniąca obowiązki mgr Barbara Więcek