MENU

Komunikaty

Komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE

Komunikat GIS nt. ryzyka zdrowotnego  związanego  z  dużym namnażaniem się komarów:

https://gis.gov.pl/zdrowie/komary-w-polsce-ryzyko-zdrowotne-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego


System informacyjny prezentujący wykaz wszystkich kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin