MENU

Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Zapytania o dpowiedzi do treści SIWZ

Pobierz
Pobierz

Przebudowa istniejącego budynku administracyjno - biurowego z pomieszczeniami pomocniczymi - ETAP I

Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Formularze do wypełnienia
Dokumentacja i przedmiary robót

Unieważnienie postępowania

Pobierz

Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Przetarg nieograniczony: Przebudowa budynku administracyjno-biurowego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularze do wypełnienia
Dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiORB
Zmiana terminu składania ofert - na 24.05.2016r.