MENU

Kierownictwo

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
pełniąca obowiązki mgr Barbara Więcek
tel. (14) 680 93 83

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego /Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
mgr Barbara Więcek
tel. (14) 680 93 83

Kierownik Sekcji Żywności i Żywienia
mgr Maria Lucyna Wójcik
tel. (14) 680 93 73

Kierownik Sekcji Epidemiologii
mgr Bożena Skowron
tel. (14) 680 93 78

Kierownik Sekcji Higieny Pracy
mgr inż. Elżbieta Nowak
tel. (14) 680 93 79

Główny Księgowy
mgr Teresa Lebida
tel. (14) 680 93 76

Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego
Ewa Kopeć
tel. (14) 680 93 77